Tekstit

VARMISTA KASSAVIRTA, LIKVIDITEETTI, RAHAN RIITTÄVYYS

Kuva
Suurin osa meistä Suomalaisista pienistä- ja keskisuurista yrityksistä elää nopeasti muuttuvien markkinoiden ja tilanteiden keskellä, jotka synnyttävät epävarmuutta varsinkin talouteen ja maksuvalmiuteen. Yritystoiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi, on tärkeää, että tilanteita osataan ennakoida ja reagointi on nopeaa. Kirjanpidosta saatava tuloslaskelma voi näyttää erittäin hyvältä, mutta kassan tilanne saattaa olla aivan toinen. Ei siis riitä, että tiedät, paljonko tällä hetkellä rahaa on käytössäsi. ”Oikeiden päätöksien tekeminen vaatii kassavirtaennusteen tekemistä pidemmälle ajanjaksolle. Seuraa siis kassavirran kehittymistä päivittäin tai vähintään viikoittain ja reagoi muutoksiin nopeasti. Yhdistä saamasi tieto osaksi johtamista. Ellei näin toimita, voi yritys päätyä vakaviin taloudellisiin vaikeuksiin. KASSAVIRTA JA RAHOITUSKASSAVIRTA Kassavirta tarkoittaa todellista rahaa, joka liikkuu tilille tai tililtä, kun asiakkaasi maksavat laskuja tai   itse maksat omia laskujasi

KOHDELLAANKO SIIVOUSALALLA MAAHANMUUTTAJIA OIKEASTI NÄIN HUONOSTI?

Kuva
On pakko ottaa kantaa lehtikirjoituksiin, joista saa kuvan, että siivousalalla kohdellaan yleisesti maahanmuuttajataustaisia huonosti. Helsingin Sanomien julkaisemaa kirjoitusta SIIVOTON ALA https://dynamic.hs.fi/a/2020/siivotonala/ on referoinut viimepäivinä ( 5.7 ja 7.7)  myös TALOUSSANOMAT.  https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006562579.html .  https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000006564004.html ”Kielitaidottomille maahanmuuttajille teetetään ylipitkiä päiviä ja heille maksetaan palkkaa huomattavasti pienemmältä tuntimäärältä”. ”HS:n selvityksen mukaan hyväksikäyttöä ilmenee useassa siivousalan yrityksessä ja kielitaidottomat työntekijät ovat hiljennettyjä. Jos työntekijä vaatii enemmän palkkaa tai aikoo kertoa ongelmista eteenpäin, uhataan häntä turvapaikkaprosessin estämisellä tai jopa väkivallalla”. ”Hyväksikäyttö on lehden selvityksen perusteella laajaa ja systemaattista. Pahimmillaan lehti kuvailee olosuhteita epäinhimillisiksi ja ihmiskauppaa muistuttavaksi”.

ONKO EPÄNORMAALI UUSI NORMAALI?

Kuva
Pysähdyin viime viikolla pohtimaan, olemmeko yli 30 vuotta kestäneen yrittäjäurani aikana kohdanneet enemmän epänormaalia kuin normaalia! On ollut tietysti nousukautta ja hienoja hetkiä, mutta myös talouden laskusuhdannetta, lamaa, konkurssiaaltoa, pankkikriisiä, uusia veroja, luottotappioita, epätervettä kilpailua, vaikeuksia löytää maksavia asiakkaita tai osaavia työntekijöitä, saada raha riittämään laskuihin – puhumattakaan muista henkilökohtaisista, meitä pieniä- ja keskisuuria yrittäjiä haastavista, omaan vapaa aikaan ja tuloihin liittyvistä kysymyksistä. Jotenkin tuntuu, että suuremmassa mittakaavassa aina on tapahtumassa jotakin, joka poikkeaa normaalista ja johon meidän on vaikea, miltei mahdoton vaikuttaa.   Korona on ”testi” muiden joukossa Voisi ajatella, että yrittäjää koetellaan ja testataan monella eri tavoin. Tärkein ja kovin testeistä on tosielämässä selviytyminen. Ennen Koronaa on ollut ja tulee uusia testejä, joiden kautta mitataan meitä ja kykyämme selviytyä.

RIITTÄÄKÖ PELKKÄ TYÖAJANOHJAUS VAI TARVITSETKO TOIMINNANOHJAUSTA?

Kuva
TYÖNOHJAUKSEN JA TOIMINNANOHJAUKSEN EROT Työajan seurantaohjelmissa on monia etuja. Työtuntien kerääminen helpottuu, vähennät inhimillisiä virheitä ja helpotat palkanlaskentaa. Tiedät onko työkohteessa käyty tai työaika ylittynyt. Läpinäkyvyys ja reaaliaikaisuus mahdollistavat nopean reagoinnin. Kaikki työt tulevat laskutetuksi.  Useat toiminnanohjausjärjestelmät sisältävä työajanohjauksen lisäksi lisää hyödyllisiä ominaisuuksia, joita työajanseurantaohjelmista puuttuu.  Nimensä mukaisesti työajanohjaus ohjaa työaikaan liittyviä töitä ja toiminnanohjaus edellisten lisäksi yrityksen liiketoimintaan liittyviä.   Miksi valita sovellus, joka ratkaisee vain osan tarpeista? Ostajan tulee selvittää ensin omat tarpeensa ja miettiä muuttuvatko tai kasvavatko ne tulevaisuudessa. Työajanohjaus kattaa nimittäin tietyt yrityksen tarpeet eikä ole yhtä helposti laajennettavissa kuin toiminnanohjaus.  Usein molempia sovelluksia – työajanohjausta ja toiminnanohjausta – myydään samoill

UUSIA YRITTÄMISEN MUOTOJA, JOISSA ET KANNA VASTUUTA YKSIN!

Kuva
Oletko koskaan ajatellut millaista elämäsi olisi itsenäisenä yrittäjänä? Suomessa tehdyn tutkimuksen mukaan yrittäjyys ei ole toivelistan kärkipäässä. Mieti omalta osaltasi mikä yrittäjyydessä mietityttää?   Olet ehkä nähnyt ympärilläsi epäonnistuneita yrittäjiä, jotka yrittävät yötä päivää saada kokoon palkkarahat, maksaa verot ja muut viranomaisvelvoitteet. Olet ehkä nähnyt yrittäjiä, joilla ei ole tietoakaan lomista tai yhteisestä ajasta perheensä kanssa. Niin tai näin – ikäviä kertomuksia ja kokemuksia on paljon.  Toisaalta hieman mietittyäsi löydät varmasti yrittäjyyteen liittyviä menestystarinoita. Onnellisiakin yrittäjiä on! Heitä, joilla on yrittäjätoiminnan myötä jäänyt rahaa tilille, maksut maksetaan ajallaan, lomat pidetään ja oma palkkakin on parempi kuin palkkatyössä. Menestyviä yrittäjiä yhdistävät tietyt menestystekijät. Yrittäjäksi ei synnytä, vaan meistä jokaisesta voi tulla menestyvä itsenäinen yrittäjä. Mietin voisiko yrittämisen harjoittelemine

ONKO SIIVOUS EDES PALVELUA?

Kuva
Minulle esitettiin yllä oleva kysymys – onko siivous edes palvelua? – noin 15 vuotta sitten eräässä keskustelussa, jossa kysyjällä oli ilmiselvästi tarkoitus yllyttää meitä siivousalalla toimivia. Esitin vastakysymyksen – miten hän oli päätynyt moiseen siivousalaa ja siivoojia vähättelevään päätelmään. Henkilö totesi, että ei siivoojan tarvitse osata muuta kuin heiluttaa moppia ja olla näkymättömissä. Edellä mainittu tilanne tuli juuri mieleeni, kun suunnittelen eräälle palveluliiketoimintaa harjoittavalle asiakkaalleni palvelukonseptia. Miten asiakkaani tulee toimia asiakasrajapinnassa, jotta yritys koetaan huippupalvelua tuottavaksi organisaatioksi? TEKNINEN JA PALVELULLINEN OSAAMINEN Haluan lähestyä aihetta palvelu ja palvelukulttuuri juuri siivousalan kautta. Siivousala toimikoon siis hyvänä esimerkkinä. Alalla, kun on monia epäkohtia ja yleistyksiä, mutta myös toisaalta valtava potentiaali. ”Olen toiminut siivousalalla vuosia, yrittäjänä, osakkaana ja luonut

EKOLOGINEN AJATTELU LIIKETOIMINNASSA

Kuva
Olin 4.3 kertomassa oman näkemykseni liittyen ekologiseen liiketoimintaan Sote- puhtauspalvelut hoito- ja hoivapalveluissa-  koulutuksessa, jonka järjesti FCG Koulutus Oy https://tapahtumat.fcg.fi/ EKOLOGINEN TEKOKKUUS Ekologisuus mielletään useasti jätteiden lajitteluksi ja ympäristöystävällisiksi kemikaaleiksi, uusiksi energiatehokkaiksi lampuiksi ja kaasuautoiksi. Puhutaan myös logistiikan ja ostojen järkiperäistämisestä, kuljetuksesta aiheutuvien ympäristöhaittojen minimoinnista, ympäristöystävällisten pakkausmateriaalien suosimisesta, Energian- ja vedenkulutuksen vähentämisestä sekä k ierrätyksen ja lajittelun seurannasta ja tehostamisesta. Hienoja ja kauniita sanoja ja tekoja!  Jotakin kuitenkin mielestäni puuttuu!  UUSI EKOLOGINEN AJATTELU – EKOLOGISESTI TEHOKAS LIIKETOIMINTA Lisäisin perinteiseen ekologiseen ajatteluun liiketoiminnan tehokkuuden. Tällä en tarkoita lisää kuormitusta henkilöstölle, vaan järkiperäistämistä ja prosessien uudelleen suunnittelua jopa kr